1542389

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Rok 2014 byl pro OP VK z hlediska čerpání velmi úspěšný

Loňský rok znamenal pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) z hlediska čerpání velký úspěch. Pravidlo n+2 bylo splněno na 103 procent a limit čerpání byl překročen o 1,1 miliardy korun. „Po limitu pro rok 2013 šlo o dosud nejvyšší částku určenou k čerpání. Velmi oceňuji, že se stanovené hranice podařilo dosáhnout,“ říká náměstkyně ministra pro řízení operačních programů Petra Bartáková.

Řídicí orgán (ŘO) OP VK od zahájení realizace programu do 31. 12. 2014 připravil ve spolupráci s příjemci projektů a ministerstvem financí veškeré podklady a zaslal do Bruselu žádosti o platbu ve výši více než 37 miliard korun (85% podíl EU), což představuje částku umožňující bezproblémové splnění cíle roku 2014.

Suma, kterou se podařilo loni vyčerpat (podíl 85% EU + 15% SR), přitom nebyla nijak zanedbatelná. Celkem se jednalo o 384 milionů eur, tedy zhruba o 10,6 miliardy korun, z nichž podíl prostředků z EU činil 85 % a podíl prostředků ze státního rozpočtu 15 %.

Částka 10,6 miliardy korun odpovídá zhruba 12 % výdajů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy směřujících do regionálního školství, nebo přibližně čtvrtině výdajů určených pro vědu a vysoké školy za loňský rok. V celkovém rozpočtu resortu školství se tedy jedná o velmi důležitou část finančních prostředků.

„Úspěch by se samozřejmě nemohl dostavit bez práce odvedené našimi příjemci. Nejvýrazněji se na čerpání v letošním roce podílela oblast terciárního vzdělávání, významnou měrou však tradičně přispělo i počáteční vzdělávání a velké systémové projekty. Ráda bych poděkovala všem, kteří se na splnění limitu čerpání podíleli,“ uzavírá Petra Bartáková.

13.1.2015 15:55:50 | eva.presova
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00
Přehled kontaktů na pracovníky Řídicího orgánu OP VK (MŠMT):

ikona souboruKontakty OP VK

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
http://www.op-vk.cz/rss.php

 
load