1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Aktuální upozornění pro střední školy na ukončení výzvy č. 34 v oblasti podpory 1.5 – Zlepšení podmínek pro vzdělávání na SŠ

Oznámení o ukončení příjmu žádostí.

Odbor řízení OP VK upozorňuje střední školy, které doposud nepodaly svou projektovou žádost v rámci oblasti podpory 1.5 (EU peníze středním školám), že Výzva č. 34bude ukončena 30. června 2012. Příjem projektových žádostí v elektronické i listinné podobě bude ukončen nejbližší následující pracovní den, tj. v pondělí 2. 7. 2012 ve 13:00 hod. Po tomto termínu již nebude možné projektové žádosti podávat.Rozhodující je datum přijetí, resp. doručení projektové žádosti na MŠMT (adresa: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Odbor CERA (46), Karmelitská 7, 118 12 Praha 1).

Dále upozorňujeme, že realizace projektů oblasti podpory 1.5 musí být zahájena nejpozději 1. září 2012.

20.6.2012 10:06:58 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00
Přehled kontaktů na pracovníky Řídicího orgánu OP VK (MŠMT):

ikona souboruKontakty OP VK

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load