1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Pokyny k vyplnění výstupní evaluace

Zde naleznete pokyny k vyplnění výstupní evaluace v aplikaci Profil škola21pro projekt EU peníze středním školám. Výstupní evaluaci je potřeba přiložit v tištěné podobě k závěrečné monitorovací zprávě, pokud byly v projektu zvoleny šablony III/1, nebo III/2. 

19.6.2014 10:47:43 | petra.horakova
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load