1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Ukončení provozu bezplatné telefonní linky

Vážení příjemci, s ohledem na zbývající počet projektů v realizaci byl ke dni 30. června 2014 ukončen provoz bezplatné telefonní linky zřízené pro projekty EU peníze školám. V případě dotazů týkajících se Vašeho projektu se po uvedeném datu můžete obracet na Vašeho nynějšího projektového manažera (aktuální seznam projektových manažerů dle registračních čísel projektů je přílohou této zprávy).

1.7.2014 20:45:06 | jiri.mikes
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load