1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Upozornění pro základní školy na ukončení výzvy č. 21 v oblasti podpory 1.4 – Zlepšení podmínek pro vzdělávání na ZŠ

Upozornění pro základní školy, které doposud nepodaly svou žádost v rámci oblasti podpory 1.4 (EU peníze školám), že výzva bude ukončena ke dni 27. září 2012 ve 13 hod. Všechny projektové žádosti musí být do tohoto termínu předloženy v listinné podobě na odbor CERA Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Žádosti doručené po termínu ukončení výzvy budou automaticky vyřazeny. Rozhodující je datum a čas doručení zásilky, nikoliv datum odeslání. 

 

MŠMT vyhlásilo dne 18. května 2010 všem základním školám v ČR (kromě hlavního města Prahy) v rámci operačního programu Vzdělávání  pro konkurenceschopnost (dále jen OP VK) průběžnou výzvu číslo č. 21 k předkládání žádostí o finanční podporu v projektu EU peníze školám.

Do poloviny května 2012 využilo tuto možnost již 96,5 % základních škol (mimo Prahu), které předložily své projekty v celkové hodnotě 4 138 676 290 Kč. Celková alokace plánovaná pro tuto výzvu je 4,5 miliardy Kč.

Řídicí orgán OP VK rozhodl podle článku 15 Výzvy č. 21, č. j.: 12 271/2010-41 ukončit tuto výzvu dne 27. září 2012 ve 13:00 hodin.

Všechny projekty musí být zahájeny nejpozději 1. ledna 2013 a ukončeny nejpozději 30. června 2015.

Školy, které dosud z různých důvodů s podáním žádosti váhaly, mají možnost přihlásit svůj projekt prostřednictvím aplikace Benefit7 a následně jej fyzicky předložit (viz bod 16 výzvy č. 21) nejpozději do ukončení výzvy, tedy do 27. září 2012 do 13:00 hodin na odbor CERA MŠMT.

Veškeré dotazy související s projektovou žádostí a další realizací projektu mohou žadatelé a příjemci směřovat na bezplatnou linku MŠMT 800 228 229 nebo je zaslat na e-mailovou adresu esf@msmt.cz. Podrobné a aktuální informace o všech etapách projektu včetně Výzvy k předkládání projektů, Příručky pro žadatele a příjemce oblasti podpory 1.4, Metodiky pro vyplňování monitorovací zprávy, pokynů pro zadávání veřejných zakázek, plakátu k povinné publicitě a dalších pomocných formulářů a vzorů dokumentů je možné najít na webových stránkách MŠMT zde.

Metodickou podporu poskytují i vyškolení pracovníci krajských center NIDV, jejichž seznam je také zveřejněn na stránkách MŠMT. Žádná další instituce nemá od MŠMT k metodické podpoře pověření.

28.5.2012 3:05:18 - aktualizováno 28.6.2012 2:06:08 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00
Přehled kontaktů na pracovníky Řídicího orgánu OP VK (MŠMT):

ikona souboruKontakty OP VK

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load