1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Upozornění Řídicího orgánu OP VK - oblast podpory 1.4

Aktuální informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Řídicího orgánu OP VK, pro potenciální žadatele oblasti podpory 1.4 (akce EU peníze školám)

Upozorňujeme všechny potenciální žadatele oblasti podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách (akce EU peníze školám) na to, že veškeré materiály, které jsou zveřejňovány  jinde než na odkaz a www.eupenizeskolam.cz, mohou obsahovat neaktuální informace. Na uvedených portálech spravovaných přímo MŠMT se žadatelé dozvědí všechny potřebné informace.

Příručka pro žadatele a příjemce oblasti podpory 1.4 je na webových stránkách zveřejněna. Jakékoliv podoby Příručky nebo šablon klíčových aktivit zveřejněné jinde, než na výše uvedených místech, mohou obsahovat již neplatné nebo neúplné informace. Vyhlášení výzvy k předkládání projektových žádostí v rámci oblasti podpory 1.4 bylo uskutečněno dne 18. května 2010.

Pro metodické dotazy jsou pro potenciální žadatele připraveny v pracovní dny tyto kontakty: 

call linka 800 228 229 nebo e-mail esf@msmt.cz.

18.2.2010 10:02:33 - aktualizováno 19.5.2010 11:05:00 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load