1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Příjemce

Příručka pro žadatele a příjemce OP 1.5

Příručka je závazným dokumentem pro všechny žadatele a příjemce finanční podpory z projektu "EU peníze středním školám". 

28.11.2013 13:17:49 | petra.horakova | Celý článek
 

Postupy při řešení nesrovnalostí v projektech OP 1.4 a 1.5

Dokument popisuje další kroky, které budou následovat po kontrole projektu, při které vzniklo podezření na nesrovnalost, případně porušení rozpočtové kázně.

2.4.2012 1:04:01 | supervisor | Celý článek
 

Publicita 1.5

Jednou z podmínek pro publicitu projektu je vytištění a vyvěšení informační tiskoviny (plakátu) na viditelném místě ve škole. Zde naleznete barevnou i černobílou podobu tohoto plakátu a další důležité odkazy.

19.12.2011 11:12:30 - aktualizováno 22.5.2013 4:05:40 | supervisor | Celý článek
 

Veřejné zakázky 1.5

Pro zadávání veřejných zakázek byly vytvořeny vzorové dokumenty, které naleznete zde. V této sekci je také Newsletter pro IPo – Jak správně zadávat veřejné zakázky v oblasti podpory 1.4 OP VK, který je aplikovatelný i na oblast podpory 1.5, a odkaz na souhrnné výsledky výběrových řízení v rámci projektů OP VK

19.12.2011 11:10:28 - aktualizováno 23.9.2013 17:54:18 | supervisor | Celý článek
 

Monitorovací zprávy

V této sekci naleznete veškeré informace týkající se zpracování monitorovacích zpráv.

19.12.2011 10:12:27 - aktualizováno 25.10.2012 4:10:59 | supervisor | Celý článek
 

Formuláře a vzory dokumentů

V této sekci naleznete veškeré vzory dokumentů např. Záznamové archy, Oznámení o nepodstatné změně, Žádost o podstatnou změnu, Výkaz práce, Vzor záznamu o praktickém vyučování, Vzor výstupní zprávy atd.

19.12.2011 10:44:17 - aktualizováno 19.9.2013 11:32:05 | supervisor | Celý článek
 

Výzva 1.5

Zde naleznete informace o textu výzvy a jejích přílohách (Seznamy základních škol a počty žáků). 

16.10.2013 21:15:03 | petra.horakova | Celý článek
 
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load