1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Monitorovací zprávy

V této sekci naleznete veškeré informace týkající se zpracování monitorovacích zpráv.

Na těchto stránkách se nachází metodika k tvorbě a odevzdávání elektronických monitorovacích zpráv pro OP 1.5. 
 
Příjemce je povinen odevzdat monitorovací zprávu do 30 dnů od ukončení pětiměsíčního monitorovacího období (s výjimkou posledního monitorovacího období, které je čtyřměsíční). Dnem odevzdání MZ je den doručení listinné/písemné formy monitorovací zprávy na MŠMT.

BENEFIT7

Monitorovací zpráva se vyplňuje v aplikaci Benefit7. Podrobný návod, jak MZ vyplnit, naleznete zde: 

ikona souboruJak vyplnit monitorovací zprávu v Benefit7_1.5_srpen.pdf (aktualizace srpen 2012)

Při používání aplikace Benefit7 Vás chceme upozornit na to, že pokud provedete finalizaci monitorovací zprávy v aplikaci Benefit7, nelze tento stav stornovat. Finalizace u monitorovací zprávy je nevratný stav, proto dbejte zvýšené pozornosti při jejím vyplňování.

Upozorňujeme Vás, že aplikace Benefit7  je vždy 1. den v měsíci nepřístupná z důvodu pravidelných aktualizací. Pokud připadne 1. den měsíce na sobotu, neděli nebo svátek,  jedná se o následující první pracovní den. Upozornění na tuto skutečnost je na úvodní straně portálu vždy s předstihem uvedeno. V návaznosti na tyto aktualizace bude docházet také k drobným úpravám v Benefit7.

JAK MZ VYPLNIT

Pro správné vyplnění MZ a správné vykazování monitorovacích indikátorů slouží tyto přílohy, které doporučujeme před začátkem vyplňování MZ nastudovat:

ikona souboruPříloha č. 1_1.5_Osnova pro vyplňování polí záložky Klíčové aktivity.pdf

ikona souboruPříloha č. 2 _1.5_Výstupy a monitorovací indikátory - dokládání a značení příloh.pdf

ikona souboruSouhrnný přehled příloh a způsob jejich předložení.pdf

Zde naleznete také veškeré vzory dokumentů potřebné pro vykazování výstupů:
odkaz

CD/DVD

Spolu s MZ příjemce zasílá na MŠMT i CD/DVD se všemi realizovanými výstupy projektu. Podoba CD/DVD je k dispozici zde:

ikona souboruStruktura CD-DVD.rar

2. ZÁLOHOVÁ PLATBA 

Druhá zálohová platba bude stanovena ve výši 40 % rozpočtu projektu. K jejímu uvolnění dojde nejpozději do třiceti dnů po doručení 2. monitorovací zprávy na odbor CERA. Druhá monitorovací zpráva se zasílá po uplynutí 10 měsíců realizace projektu. V případě, že příjemce podpory v první monitorovací zprávě prokáže dosažení výstupů ve výši minimálně 40% rozpočtu projektu a požádá o uvolnění zbylých prostředků, dojde k uvolnění 2. zálohy ihned po schválení první monitorovací zprávy.

V případě, že chcete požádat o vyplacení druhé zálohové platby zde je návod, jak zjistit, kolik jste již profinancovali výstupů:

ikona souboruPřevod výstupů na finanční hodnotu - SŠ.pdf

POKYNY K VYPLNĚNÍ ZÁVĚREČNÉ MONITOROVACÍ ZPRÁVY

ikona souboruPokyny k vyplňování ZMZ


POKYNY K VYPLNĚNÍ VÝSTUPNÍ EVALUACE

Zde ikona souboruVýstupní hodnocení Profil škola21 návod naleznete pokyny k vyplnění výstupní evaluace v aplikaci Profil škola21 pro projekt EU peníze středním školám. Výstupní evaluaci je potřeba přiložit v tištěné podobě k závěrečné monitorovací zprávě, pokud byly v projektu zvoleny šablony III/1, nebo III/2

19.12.2011 10:12:27 - aktualizováno 25.10.2012 4:10:59 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load