1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Projektová žádost

Zde naleznete veškeré informace o tom, jak vyplnit projektovou žádost.

Výňatek z výzvy:

Místo pro doručení žádostí poštou:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Odbor CERA (O46) - podatelna
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Místo pro případné osobní odevzdání žádosti:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Odbor CERA (46)
Křižíkova 34/148
Praha 8 – Karlín, 186 00

Forma předkládání žádosti prostřednictvím datové schránky:
Všechny projektové žádosti, zaslané prostřednictvím datové schránky, musejí obsahovat
následující formální náležitosti (generováno datovou schránkou):
Název: Vyplní se název žadatele projektu
Dodáno: Automaticky se načte datum
Věc: 1.5/34/ Zkrácený název projektu uvedený v projektové žádosti
Vaše č. j. (číslo jednací): Bude přiděleno po obdržení dokumentu vyhlašovatelem výzvy
Vaše sp. zn. (speciálníznak): UC.1.5. SŠ
K rukám: odbor CERA, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Přílohy: projektová žádost ve formátu PDF opatřena elektronickým podpisem

Projektová žádost a její přílohy, včetně seznamu těchto příloh, budou zaslány najednou
(v jedné písemné podobě) a opatřeny elektronickým podpisem oprávněné osoby.

ikona souboruJak vyplnit webovou žádost 1.5 OPVK.pdf

2.8.2011 2:08:11 - aktualizováno 19.12.2011 10:12:21 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load