1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Výzva 1.5

Zde naleznete informace o textu výzvy a jejích přílohách (Seznamy základních škol a počty žáků).

Průběžná výzva k předkládání projektových žádostí pro oblast podpory 1.5 byla vyhlášena 17. 6. 2011 a potrvá do vyčerpání celkové alokace stanovené pro oblast podpory 1.5, tedy částky 1,5 mld. Kč, nejpozději však do 30. června 2012 do 13:00 hod. Podmínky výzvy jsou stanoveny tak, aby projektovou žádost mohly podat a dotaci získat všechny střední školy a konzervatoře se sídlem mimo hlavní město Praha.

ikona souboruText výzvy 1.5.pdf

OP VK preferuje zasílání projektové žádosti prostřednictvím datové schránky nebo poštou na korespondenční adresu uvedenou v textu výzvy. V případě osobního předání je nutné si na bezplatné tel. lince dohodnout termín. 

Přílohy výzvy:

ikona souboruPříloha č.1 Seznam SŠ s počtem žáků.xls - účinná od 12. prosince 2011.
ikona souboruPříloha č.1 Seznam SŠ s počtem žáků.xls - seznam mimopražských SŠ a konzervatoří s počtem žáků – verze platná do 11. prosince 2011 včetně. Žadatelé, kteří budou předkládat projektovou žádost 12. prosince 2011 a později, jsou povinni řídit se daty aktualizované verze Přílohy č. 1 Seznam středních škol s počtem žáků. 

ikona souboruPříloha č.2 Monitorovací indikátory.doc
ikona souboruPříloha č.3 Přehled šablon 1.5.doc
ikona souboruPříloha č.4 Čestné prohlášení o počtu žáků.doc

17.6.2011 12:06:00 - aktualizováno 19.12.2011 12:12:03 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load