1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Příjemce

Příručka pro žadatele a příjemce 1.4

Příručka je závazným dokumentem pro všechny žadatele a příjemce finanční podpory z projektu „EU peníze školám“

28.11.2013 13:16:12 | petra.horakova | Celý článek
 

Postupy při řešení nesrovnalostí v projektech OP 1.4 a 1.5

Dokument popisuje další kroky, které budou následovat po kontrole projektu, při které vzniklo podezření na nesrovnalost, případně porušení rozpočtové kázně.

2.4.2012 1:04:18 | supervisor | Celý článek
 

Formuláře a vzory dokumentů

V této sekci naleznete veškeré vzory dokumentů např. Šablona pro pracovní výkaz, Vzor pracovní náplně školního psychologa, Záznamový arch, Oznámení o nepodstatné změně, Žádost o podstatnou změnu, Prezenční listina

27.10.2011 2:10:40 - aktualizováno 16.11.2011 10:11:55 | katerina.mihalikova | Celý článek
 

Metodický list pro ZŠ

Metodický list pro ZŠ pro zpracování vzdělávacích materiálů (VM) v rámci projektů EU peníze školám.

6.10.2011 2:10:52 | supervisor | Celý článek
 

Monitorovací zprávy

Na těchto stránkách se nachází metodika k tvorbě a odevzdávání elektronických monitorovacích zpráv pro OP 1.4.


 

31.1.2011 2:01:42 - aktualizováno 10.8.2012 10:08:44 | supervisor | Celý článek
 

Veřejné zakázky 1.4

Pro zadávání veřejných zakázek byly vytvořeny vzorové dokumenty, které naleznete zde. V této sekci je také Newsletter pro IPo – "Jak správně zadávat veřejné zakázky v oblasti podpory 1.4 OP VK" a odkaz na souhrnné výsledky výběrových řízení v rámci projektů OP VK

22.11.2010 9:02:09 - aktualizováno 23.9.2013 17:52:36 | supervisor | Celý článek
 

Publicita 1.4

Jednou z podmínek pro publicitu projektu je vyvěšení informační tiskoviny (plakátu) na viditelném místě ve škole. Zde naleznete barevnou i černobílou podobu tohoto plakátu a další důležité odkazy.

13.8.2010 2:08:31 - aktualizováno 22.5.2013 4:05:06 | supervisor | Celý článek
 

Výzva OP 1.4

Zde naleznete text výzvy a její přílohy. 

27.7.2010 4:07:20 - aktualizováno 28.6.2012 2:06:49 | supervisor | Celý článek
 
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load