1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Monitorovací zprávy

Na těchto stránkách se nachází metodika k tvorbě a odevzdávání elektronických monitorovacích zpráv pro OP 1.4.


 

 

Příjemce je povinen odevzdat monitorovací zprávu do 30 dnů od ukončení šestiměsíčního monitorovacího období. Dnem odevzdání MZ je den doručení listinné/písemné formy monitorovací zprávy na MŠMT.

BENEFIT7

Monitorovací zpráva se vyplňuje v aplikaci Benefit7. Podrobný návod, jak MZ vyplnit naleznete zde:

ikona souboruJak vyplnit monitorovací zprávu v Benefit7_1.4._srpen.pdf (aktualizace srpen 2012)
ikona souboruJak vyplnit monitorovací zprávu v Benefit7_instalace 1.5.2011_změny.pdf
ikona souboruJak vyplnit 2. a další monitorovací zprávy-1.pdf

Při používání aplikace Benefit7 Vás chceme upozornit na to, že pokud provedete finalizaci monitorovací zprávy v aplikaci Benefit7, nelze tento stav stornovat. Finalizace u monitorovací zprávy je nevratný stav, proto dbejte zvýšené pozornosti při jejím vyplňování.

Upozorňujeme Vás, že aplikace Benefit7  je vždy 1. den v měsíci nepřístupná z důvodu pravidelných aktualizací. Pokud připadne 1. den měsíce na sobotu, neděli nebo svátek,  jedná se o následující první pracovní den. Upozornění na tuto skutečnost je na úvodní straně portálu vždy s předstihem uvedeno. V návaznosti na tyto aktualizace bude docházet také k drobným úpravám v Benefit7.

JAK MZ VYPLNIT 

Pro správné vyplnění MZ slouží tyto přílohy, které doporučujeme před začátkem vyplňování MZ nastudovat:

ikona souboruPříloha č. 1 - Osnova pro vyplňování polí záložky Klíčové aktivity.pdf
ikona souboruPříloha č. 2 - Výstupy a monitorovací indikátory - dokládání a značení příloh.pdf
ikona souboruSouhrnný přehled příloh a způsob jejich předložení.pdf

Pokud chcete mít představu, jak bude Vaše MZ vypadat, je možné se podívat na vzor monitorovací zprávy:

ikona souboruVzor monitorovací zprávy.pdf

MONITOROVACÍ INDIKÁTORY

Příjemce je povinen zaznamenávat a vykazovat v monitorovacích zprávách tzv. monitorovací indikátory (podpořené žáky, pedagogy atd.). Pro správné vykazování těchto indikátorů slouží:

ikona souboruZpůsob vykazování podpořených osob v MI u jednotlivých šablon.pdf

CD/DVD

Spolu s MZ příjemce zasílá na MŠMT i CD/DVD se všemi realizovanými výstupy projektu. Podoba CD/DVD je k dispozici zde:

ikona souboruStruktura CD-DVD.rar 

2. ZÁLOHOVÁ PLATBA 

V případě, že příjemce podpory v první monitorovací zprávě prokáže dosažení výstupů ve výši 40% rozpočtu projektu a požádá o uvolnění zbylých prostředků (prostřednictvím žádosti o platbu), dojde k uvolnění 2. zálohy ihned po schválení monitorovací zprávy. Toto vyplývá z Příručky pro žadatele a příjemce OP 1.4.

V případě, že chcete požádat o vyplacení druhé zálohové platby zde je návod, jak zjistit, kolik jste již profinancovali výstupů:

ikona souboruPřevod výstupů na Kč.pdf

CHYBY V MZ

Vyvarujte se chyb, kterých se dopustili příjemci před Vámi:

ikona souboruNejčastější chyby v MZ.xls

POKYNY K VYPLNĚNÍ ZÁVĚREČNÉ MONITOROVACÍ ZPRÁVY

ikona souboruPokyny k vyplňování ZMZ

31.1.2011 2:01:42 - aktualizováno 10.8.2012 10:08:44 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load