1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Výzva OP 1.4

Zde naleznete text výzvy a její přílohy. 

Průběžná výzva k předkládání projektových žádostí pro oblast podpory 1.4 byla vyhlášena 18. 5. 2010 a potrvá do vyčerpání celkové alokace stanovené pro oblast podpory 1.4, tedy částky 4,5 mld. Kč, nejpozději však do 20. prosince 2012. Podmínky výzvy jsou stanoveny tak, aby projektovou žádost mohly podat a dotaci získat všechny základní školy se sídlem mimo hlavní město Praha. 

Datum ukončení výzvy:

Na základě Rozhodnutí Řídicího orgánu OP VK bude výzva ukončena 27. září 2012 ve 13:00 hodin.

Všechny projektové žádosti musí být do tohoto termínu předloženy v listinné podobě na odbor CERA Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Žádosti doručené po termínu ukončení výzvy budou automaticky vyřazeny. Rozhodující je datum a čas doručení zásilky, nikoliv datum odeslání.

ikona souboruText výzvy 1.4.pdf

OP VK preferuje zasílání projektové žádosti prostřednictvím datové schránky nebo poštou na korespondeční adresu uvedenou v textu výzvy. V případě osobního předání je nutné si na bezplatné tel. lince dohodnout termín.  

Prosíme žadatele, aby si před finalizací žádosti zkontrolovali počet žáků dle přílohy č.1.

V tabulce se nejlépe identifikujete dle názvu nebo IČ Vaší školy:

ikona souboruPříloha č. 1 - Seznam základních škol a počet žáků.xls - účinná od 7. 12. 2011

ikona souboruPříloha č. 1 - Seznam základních škol a počet žáků.xls- účinná od 7. 12. 2010 

ikona souboruPříloha č 1 seznam základních škol a počet žáků 100622.xls - účinná od 22. 6. 2010

Upozornění: Základní školy zřizované při zdravotnických zařízeních (léčebnách, nemocnicích, ozdravovnách) vykazují ve statistických výkazech zasílaných Ústavu pro informace ve vzdělávání  pravidelně počet kmenových žáků základní školy 0, přestože se v těchto školách žáci pravidelně vzdělávají. Z tohoto důvodu je pro tento typ škol ve výzvě příloha č. 1 Seznam základních škol a počet žáků rozdělena na část A (Seznam ZŠ) a část B (Seznam ZŠ při zdravotnických zařízeních). Školy zřizované při zdravotnických zařízeních budou do projektové žádosti Benefit7 do  záložky „Počet žáků“ vyplňovat průměrný počet žáků dané školy.

Pokud je základní škola spolu se zdravotnickým zařízením  jednou právnickou osobou (subjekt má pouze jedno IČO), vztahuje se na tuto právnickou osobu upravená příloha výzvy č. 1, ve které byl doplněn list C, který obsahuje seznam právnických osob včetně počtu žáků školy (celkový počet je složen z počtu kmenových žáků školy a průměrného počtu žáků ZZ).

Příloha č. 1 výzvy na oblast podpory 1.4 (část A i B i C)  bude aktualizována každý rok v prosinci na základě dat, která shromažďuje od škol Ústav pro informace ve vzdělávání.

 ikona souboruPriloha_c._2_Monitorovaci_indikatory_1.4.pdf (150,71 KB)

 ikona souboruPriloha_c.3_Seznam_podporovanych_aktivit_a_sablon_klicovych_aktivit.pdf (139,72 KB)

27.7.2010 4:07:20 - aktualizováno 28.6.2012 2:06:49 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load