1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Semináře a konzultace

Informace o sérii školení pro žadatele

MŠMT připravilo pro základní školy zdarma tři druhy informační podpory k výběru šablon a realizaci projektů. Jedná se o semináře s kapacitou průměrně asi 100 účastníků, workshopy s kapacitou průměrně 25 účastníků, které v jednotlivých regionech vedou pod záštitou MŠMT lektoři Národního institutu pro další vzdělávání (NIDV) a individuální konzultace České školní inspekce (ČŠI) v prostorách regionálních inspektorátů nebo přímo v daných školách.

Workshopy i individuální konzultace mohou využít všechny základní školy, tedy nejen ty, které absolvovaly úvodní semináře.

 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load