1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Limity mzdové regulace pro výzvu č. 56 OP VK nebudou stanoveny

Důležité upozornění pro úspěšné žadatele výzvy č. 56.

Vláda ČR vzala dne 8. června usnesením č. 455  na vědomí, že se nestanoví limity mzdové regulace, ani jejich změny, v souvislosti s financováním individuálních projektů ostatních ve výzvě č. 56,  oblasti podpory 1.1. Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro čerpání mzdových prostředků a počtu zaměstnanců příspěvkových organizací regionálního školství územních samosprávných celků.

Na základě tohoto usnesení je možné v projektech čerpat prostředky rovněž na mzdové výdaje zaměstnanců organizace/příjemce prostředků v souladu s platnou legislativou např. na administraci projektu (jednotlivých šablon)/účetní projektu/projektový tým, suplování za pedagoga, který se účastní vzdělávání nebo jede jako pedagogický dozor na jazykově vzdělávací pobyt s žáky.

Bližší informace k výzvě vč. důležitých příloh a dokumentace jsou dostupné pod tímto odkazem: Vyhlášení výzvy k předkládání individuálních projektů ostatních – Oblast podpory 1.1
15.6.2015 17:32:06 | jiri.mikes
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load