1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Obnovení funkčnosti aplikace BENEFIT7

Vážení příjemci,

chyba ve webové aplikaci BENEFIT7, vztahující se k finalizaci monitorovací zprávy, byla odstraněna. V tuto chvíli je možné monitorovací zprávu finalizovat.

Termín pro předložení monitorovací zprávy poskytovateli dotace se prodlouží vždy o příslušný počet kalendářních dnů, zmeškaných od původně stanoveného termínu předložení MZ až do data zajištění plné funkčnosti BENEFIT7, tj. 22.7.2011.

V případě, že takto vypočtená lhůta bude kratší než 3 kalendářní dny, prodlužuje se termín pro předložení MZ o 3 kalendářní dny.

Děkujeme za pochopení

22.7.2011 7:07:46 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load