1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Potíže v aplikaci BENEFIT7

Dne 1.7.2011 došlo k  technickým problémům v aplikaci BENEFIT7. Při pokusu o finalizaci elektronické monitorovací zprávy se objevuje chybové hlášení: 

„BN7-268360: Není správně proveden součet položek rozpočtu (výdajů, nákladů) projektu. Vstupte prosím na záložku Rozpočet (Výdaje, Náklady) projektu, změňte libovolnou položku a uložte záznam. Tím dojde k přepočítání rozpočtu (výdajů, nákladů) projektu. Pokud ani po opětovném přepočtu chybová hláška nezmizí, obraťte se prosím na kontaktní osobu vyhlašovatele výzvy.“

Chyba by měla být odstraněna v polovině příštího týdne.

V případě, že je příjemce povinen odevzdat elektronickou monitorovací zprávu v období nefunkčnosti aplikace BENEFIT7, termín pro předložení monitorovací zprávy se z důvodu technických problémů v aplikaci BENEFIT7 automaticky prodlužuje.

Termín pro předložení monitorovací zprávy se prodlouží vždy o příslušný počet kalendářních dnů zmeškaných od původně stanoveného termínu předložení MZ až do data zajištění plné funkčnosti BENEFIT7.

V případě, že takto vypočtená lhůta bude kratší než 3 kalendářní dny, prodlužuje se termín pro předložení monitorovací zprávy o 3 kalendářní dny.

Takto prodloužený termín pro předložení MZ nebude ze strany Řídicího orgánu rozporován.

Za vzniklé komplikace se omlouváme. Prosím, sledujte úvodní stránku aplikace BENEFIT7 (www.eu-zadost.cz), kde budou zveřejňovány aktuální informace ohledně řešení problému a termín obnovení funkčnosti aplikace BENEFT7.

Děkujeme za pochopení

pozn.: informace byla aktualizována 22.7.2011

odkaz

15.7.2011 2:07:00 - aktualizováno 22.7.2011 7:07:42 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load