1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Realizace úhrad v závěru roku 2010 a začátkem roku 2011

Na základě Pokynu k oběhu účetních dokladů koncem roku 2010 a začátkem roku 2011 čj. 28271/2010-18 byl k zajištění prací spojených s roční účetní závěrkou MŠMT za rok 2010 a s přihlédnutím k požadavkům a termínům České národní banky pro předkládání platebních příkazů koncem roku stanoven termín 10.12.2010 pro nejpozdější předkládání platebních poukazů na úhradu závazků.

Tento termín se vztahuje též na zasílání zálohových plateb u právních aktů uzavřených po 10.12.2010,  vč. navyšování zálohových plateb a proplácení Žádostí o platbu k MZ,  jejichž kontrola bude ukončena po 10.12.2010.

K obnovení běžného provozu dojde v druhé polovině měsíce ledna. Do této doby nebude technicky možné provádět úhrady z kapitoly MŠMT. Pro zkrácení  termínů a co nejrychlejší obnovení provozu uděláme maximum.

Děkujeme příjemcům za pochopení.

15.12.2010 11:12:04 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load