1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Udržitelnost projektů OP VK

Cílem uveřejněné prezentace je poskytnout základní informace o udržitelnosti projektů realizovaných v OP VK.

Prezentace na téma "Udržitelnost projektů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost": ikona souboruPrezentace_Udržitelnost OP VK

Dozvíte se, co si pod pojmem „Udržitelnost“ představit, na koho se udržitelnost vztahuje, jestli je možné v období udržitelnosti realizovat změny, případně jakým způsobem je lze či nelze provádět. Dále se seznámíte s možnostmi dokladování aktivit prováděných v období udržitelnosti, je zodpovězena otázka povinné publicity a neméně důležitým tématem je nakládání s výstupy vytvořenými během realizace projektu. V neposlední řadě jsou zahrnuty informace k předkládání, vypracování a kontrole monitorovací zprávy o udržitelnosti a na samém závěru prezentace je uveden přehled veškeré dokumentace, z níž lze při naplňování udržitelnosti a tvorbě monitorovací zprávy o udržitelnosti vycházet.

V případě dotazů se obracejte na svého projektového či finančního manažera MŠMT. 

Věříme, že prezentace Vám bude užitečným průvodcem v období udržitelnosti.

Zpracoval Odbor CERA, MŠMT - březen 2015.

10.4.2015 9:48:37 | jiri.mikes
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load