1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Upozornění na nutnost respektování a dodržování autorského zákona

ŘO OP VK důrazně upozorňuje příjemce na to, aby při tvorbě učebních, studijních, vědeckých či jiných materiálů/výstupů  dodržovali autorský zákon a práva z něj vyplývající.

Konkrétní informace naleznete v níže uvedené příloze:

ikona souboruInformace ŘO k dodržování autorského zákona

14.1.2015 14:11:19 | sarka.glatzelova

Diskuze

Do diskuze zatím nikdo nepřispěl.
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load