1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Benefit7

Řídicí orgán Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost vydává návod na vyplnění projektové žádosti, administraci zjednodušené žádosti o platbu a výběrových řízení. V případě technických problémů s aplikací Benefit7 využijte adresu: help_opvk@msmt.cz .  


Výběrové řízení v Benefit7

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) vydává návod na plnění VŘ v Benefit7.

16.10.2013 20:39:19 | petra.horakova | Celý článek
 

Žádost o platbu

Administrace zjednodušené žádosti o platbu v aplikaci Benefit7 po zapracování příjmů.

16.10.2013 20:41:10 | petra.horakova | Celý článek
 

Monitorovací zpráva a její přílohy

Příjemce dotace je povinen předávat platné znění monitorovací zprávy a jejích příloh. Všichni příjemci používají formuláře zveřejněné s datem poslední aktualizace. Netýká se projektu EU peníze školám, jehož specifikace je popsána v samostatné záložce výběrového menu. 

23.1.2014 16:14:22 | petra.horakova | Celý článek
 
8.8.2013 0:52:52 | petra.horakova
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load