1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Metodický dopis č. 6 Výklad některých aktivit v rámci prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání

Dopis je platný pro projekty, kterým byl vystaven právní akt před nabytím platnosti Prováděcího dokumentu verze k 6. 11. 2009.

Metodický dopis č. 6 Výklad některých aktivit v rámci prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání aktualizovaný ke dni 20. března 2009.

 ikona souboruMetodicky_dopis_c._6_Vyklad_nekterych_aktivit_v_ramci_prioritni_osy_1_Pocatecni_vzdelavani_aktualizace_ke_dni_20._brezna_2009.pdf (244,53 KB) - ( aktualizovaný ke dni 20. 3. 2009)

Metodický dopis č. 6 Výklad některých aktivit v rámci prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, platný od 16.prosince 2008.

 ikona souboruVyklad_nekterych_aktivit_v_ramci_prioritni_osy_1_Pocatecni_vzdelavani.pdf  (96,30 KB)  - (platný od 16.12.2008)

17.12.2008 11:12:03 - aktualizováno 18.2.2010 12:02:01 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load