1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro příjemce OP VK verze 3, platná od 21. 10. 2009

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Řídící orgán OP VK, vydává 3. verzi Příručky pro příjemce finanční podpory z OP VK, platnou od 21. 10. 2009 a účinnou od  30. 10. 2009.

 ikona souboruPpP_verze_3_final_0910211.pdf (1,58 MB)

Přílohou č. 13.3 této příručky je Manuál vizuální identity OP VK, který je uveřejněn jako samostatný dokument a je ke stažení na tomto odkazu: Manuál vizuální identity.

UPŘESNĚNÍ K VYKAZOVÁNÍ ÚROKŮ

22.10.2009 9:10:56 - aktualizováno 2.7.2010 9:07:47 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load