1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro příjemce OP VK verze 4, platná od 30. 6. 2010

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Řídící orgán OP VK, vydává 4. verzi Příručky pro příjemce finanční podpory z OP VK, platnou od 30.6. 2010 a účinnou od 1. 8. 2010.

ikona souboruPříručka pro příjemce - verze 4.pdf

Přílohou č. 13.5 této příručky je Manuál vizuální identity OP VK, který je uveřejněn jako samostatný dokument a je ke stažení na tomto odkazu: Manuál vizuální identity.

UPŘESNĚNÍ K VYKAZOVÁNÍ ÚROKŮ

2.7.2010 10:07:09 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load