1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro příjemce OP VK verze 8, platná od 1. 1. 2014

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Řídicí orgán OP VK, vydává 8. verzi Příručky pro příjemce finanční podpory z OP VK, platnou od 1. 1. 2014 a účinnou od 29. 1. 2014.

ikona souboruPříručka pro příjemce OP VK, verze 8Přílohou  této příručky je Manuál vizuální identity OP VK, který je uveřejněn jako samostatný dokument a je ke stažení na tomto odkazu : Manuál vizuální identity.

UPŘESNĚNÍ K VYKAZOVÁNÍ ÚROKŮ

30.12.2013 10:14:11 | petra.horakova
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load