1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Vzory a formuláře

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy vydává vzory a formuláře právních aktů, přihlášek atd. souvisejících s realizací projektů financovaných z OP VK.

Licenční smlouvy

Vzory licenčních smluv ke stažení, platné od 1. 1. 2014

21.8.2012 4:08:29 - aktualizováno 31.12.2013 9:40:48 | supervisor | Celý článek
 

Smlouva o výpůjčce

Vzor formuláře Smlouvy o výpůjčce.

18.5.2010 3:05:06 - aktualizováno 27.8.2014 9:14:44 | supervisor | Celý článek
 

Vzor přihlášky na seminář

Vzor přihlášky na seminář pro zájemce o kurz (nepovinné).

29.4.2009 12:04:56 - aktualizováno 18.10.2011 10:10:05 | supervisor | Celý článek
 

Smlouva o partnerství

Vzory partnerských smluv ke stažení, platné od 1. 1. 2014.

29.4.2009 1:04:00 - aktualizováno 27.1.2014 10:15:03 | supervisor | Celý článek
 

Monitorovací zpráva a její přílohy

Listinná verze monitorovací zprávy vč příloh k využití pouze ve výjimečných, poskytovatelem určených, případech.

2.3.2011 2:03:22 - aktualizováno 20.5.2013 9:05:08 | supervisor | Celý článek
 

Monitorovací zpráva o udržitelnosti

Listinná verze monitorovací zprávy o udržitelnosti k využití pouze ve výjimečných, poskytovatelem určených, případech.

23.1.2014 14:01:26 | petra.horakova | Celý článek
 

Formuláře pro veřejné zakázky

Vzory formulářů pro případy, kdy zadavatel realizuje výběrové řízení podle "Závazných postupů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, kdy zadavatel není povinen postupovat podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů", uvedených v Příručce pro příjemce finanční podpory z OP VK.  

11.2.2015 9:49:53 | sarka.glatzelova | Celý článek
 
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load