1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Monitorovací zpráva a její přílohy

Listinná verze monitorovací zprávy vč příloh k využití pouze ve výjimečných, poskytovatelem určených, případech.

Příjemci Individuálních projektů ostatních a Individuálních projektů národních, kteří podávají monitorovací zprávu od 1.7.2011 (včetně), jsou povinni ji předložit na elektronickém formuláři prostřednictvím webové aplikace BENEFIT7, pokud poskytovatel nestanoví v individuálních případech jinak. Výjimku mohou tvořit ti příjemci, kteří  od 1. 7. 2011 předkládají pouze poslední závěrečnou zprávu. 

Příjemci, kteří první Monitorovací zprávu předkládají k datu 24. 6. 2011 a později, jsou povinni ji předložit výlučně v elektronické podobě.

Formuláře pro barevný tisk pro projekty aplikující nepřímé náklady:

ikona souboruMonitorovaci_zprava_o_realizaci_projektu_OPVK_barevna-1.doc
ikona souboruPrilohy_MZ_souhrn_neprime_naklady_barevne.xlsx*
ikona souboruSouhrnná_informace_o _realizaci_projektu _OPVK_barevná-1.doc
ikona souboruZadost_o_schvaleni_podstatnych_zmen_projektu_barevna-1.doc
ikona souboruZpráva o udržitelnostii projektu_OP VK_barevná.doc

Formuláře pro černobílý tisk pro projekty aplikující nepřímé náklady:

ikona souboruMonitorovaci_zprava_o_realizaci_projektu_OPVK_černobílá.doc
ikona souboruPrilohy_MZ_souhrn_neprime_naklady_cernobile.xlsx*
ikona souboruSouhrnná_informace_o _realizaci_projektu _OPVK_černobílá-1.doc
ikona souboruZadost_o_schvaleni_podstatnych_zmen_projektu_černobílá-1.doc
ikona souboruZpráva o udržitelnosti projektu_OP VK_černobílá.doc

Formuláře pro barevný tisk pro projekty aplikující pouze přímé náklady:

ikona souboruMonitorovaci_zprava_o_realizaci_projektu_OPVK_barevna.doc
ikona souboruPrilohy_MZ_souhrn_prime_naklady_barevne.xlsx*
ikona souboruSouhrnná_informace_o _realizaci_projektu _OPVK_barevná.doc
ikona souboruZadost_o_schvaleni_podstatnych_zmen_projektu_barevna.doc
ikona souboruZpráva o udržitelnosti projektu_OP VK_barevná.doc

Formuláře pro černobílý tisk pro projekty aplikující pouze přímé náklady:

ikona souboruMonitorovaci_zprava_o_realizaci_projektu_OPVK_černobílá.doc
ikona souboruPrilohy_MZ_souhrn_prime_naklady_cernobile.xlsx*
ikona souboruSouhrnná_informace_o _realizaci_projektu _OPVK_černobílá.doc
ikona souboruZadost_o_schvaleni_podstatnych_zmen_projektu_černobílá.doc
ikona souboruZpráva o udržitelnosti projektu_OP VK_černobílá.doc

Položky rozpočtu uvedené ve formulářích jsou pouze vzorové, pro každý projekt se použijí aktuální položky dle právního aktu (případně doplněné o položky vytvořené v rámci nepodstatné změny).

2.3.2011 2:03:22 - aktualizováno 20.5.2013 9:05:08 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load