1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Monitorovací zpráva o udržitelnosti

Listinná verze monitorovací zprávy o udržitelnosti k využití pouze ve výjimečných, poskytovatelem určených, případech.

Od 1. 5. 2013 došlo ve webové aplikaci Benefit7, záložka Monitorovací zpráva, k úpravám, které umožnily předkládání Monitorovací zprávy o udržitelnosti s využitím elektronického formuláře, obdobným způsobem, kterým jsou předkládány průběžné, mimořádné či závěrečná monitorovací zpráva. Od tohoto data mohou příjemci Monitorovací zprávu o udržitelnosti předkládat v elektronické podobě s využitím aplikace Benefit7.  Formuláře pro listinnou podobu Monitorovací zprávy o udržitelnosti jsou k dispozici zde: 

ikona souboruMonitorovací_zpráva _ o_udržitelnosti_projektu_OP VK_černobílá.doc

ikona souboruMonitorovací_zpráva_o udržitelnosti_projektu_OP VK _barevná.doc  

23.1.2014 14:01:26 | petra.horakova
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load