1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Kontakty a užitečné odkazy

Korespondenční adresa: 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Karmelitská 529/5, Praha 1, 118 12

 

IČO: 00022985

ID datové schránky: vidaawt

 

Kontaktní adresa:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Harfa Office Park

Českomoravská 2420/15

190 00 Praha 9

  • Dotazy všeobecného rázu ohledně OP VK: opvzdelavani@msmt.cz
  • Pro účely uveřejnění podkladů k veřejným zakázkám (výzva k podání nabídek, zadávací dokumentace, atd.) v rámci individuálních projektů, kdy zadavatel není povinen postupovat dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů:  cera@msmt.cz
  • Dotazy, týkající se informačních systémů Benefit7: help_OPVK@msmt.cz

UPOZORNĚNÍ: V případě dotazů ohledně konkrétních výzev se prosím obraťte na kontaktní osobu dané výzvy.

Přehled kontaktů na pracovníky ŘO OP VK:

ikona souboruKontakty OP VK

Webové stránky globálních grantů zprostředkujících subjektů OP VK (krajů):

Informace o vybraných projektech financovaných ze strukturálních fondů EU v České republice naleznete na www.mapaprojektu.cz


Odkazy na další operační programy:

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2007-2013

 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load