1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Elektronická monitorovavací zpráva - postup pro vyplnění

Platná verze monitorovací zprávy a jejích příloh od 2. 3. 2011.

ikona souboruPostupy - Elektronická monitorovací zpráva - platná od 24. 10. 2014
ikona souboruNejčastější chyby a dotazy k ELMZ B7.pdf
Nejčastější nedostatky v závěrečných MZ
ikona souboruZměny na ELMZ B7 k 1.3.2012.pdf

Upozornění pro příjemce:

V souladu s Příručkou pro příjemce, kap. 8.2, poskytovatel podpory upřesňuje požadavky na předložení monitorovací zprávy. Ke dni 1.10.2014 byla povinná pole původní samostatné přílohy „Souhrnná informace o realizaci projektu“ zapracována  do elektronického  formuláře Závěrečné monitorovací zprávy (dále jen „ZMZ“).

Ve  formuláři Závěrečné monitorovací zprávy nyní naleznete novou záložku „Souhrnné informace o realizaci“, která nahrazuje původní externí přílohu podávanou současně se ZMZ s názvem „Souhrnná informace o realizaci projektu“.

Od 1.11.2014 bude nutno vyplňovat údaje Souhrnné informace o realizaci projektu do nové záložky Závěrečné monitorovací zprávy. Příjemcům, kteří budou předkládat Závěrečnou  monitorovací zprávu (či opravenou Závěrečnou monitorovací zprávu po předchozím vrácení k dopracování) v přechodném období do 31.10.2014, se doporučuje vyplnit (překopírovat) příslušná pole do nových záložek elektronického formuláře, nicméně bude akceptováno i předložení přílohy původním způsobem (dokument ve formátu Word) s tím, že v datových polích elektronického formuláře bude uvedeno: „Informace dodány v příloze ZMZ Souhrnná informace o realizaci projektu“.

V příloze Specifika Závěrečné monitorovací zprávy naleznete postupy pro vyplnění nové záložky Souhrnná informace o realizaci a další specifika benefitového formuláře pro závěrečnou monitorovací zprávu: ikona souboruSpecifika Závěrečné monitorovací zprávy

V případě dotazů technického charakteru k této úpravě prosím kontaktujete email help_opvk@msmt.cz.

  
Formuláře pro barevný tisk pro projekty aplikující nepřímé náklady:

ikona souboruPřílohy MZ souhrn nepřímé náklady barevné*
ikona souboruŽádost o schválení podstatných změn projektu barevná 1

Formuláře pro černobílý tisk pro projekty aplikující nepřímé náklady:

ikona souboruPrilohy_MZ_souhrn_neprime_naklady_cernobile.xlsx*
ikona souboruŽádost o schválení podstatných změn projektu černobílá 1

Formuláře pro barevný tisk pro projekty aplikující pouze přímé náklady:

ikona souboruPrilohy_MZ_souhrn_prime_naklady_barevne.xlsx*
ikona souboruŽádost o schválení podstatných změn projektu barevná

Formuláře pro černobílý tisk pro projekty aplikující pouze přímé náklady:

ikona souboruPrilohy_MZ_souhrn_prime_naklady_cernobile.xlsx*
ikona souboruŽádost o schválení podstatných změn projektu černobílá

Položky rozpočtu uvedené ve formulářích jsou pouze vzorové, pro každý projekt se použijí aktuální položky dle právního aktu (případně doplněné o položky vytvořené v rámci nepodstatné změny).

Přílohy a pokyny pro zpracování příloh k el. MZ - platné pro Individuální projekty od 12. 5. 2011


Vyzve-li poskytovatel příjemce k dopracování příloh monitorovací zprávy, aniž by došlo k vrácení a opravám monitorovací zprávy v systému BENEFIT7, dokládá příjemce poskytovateli  přílohy (případně další dokumenty) zároveň s originálem čestného prohlášení o úplnosti a pravdivosti doložených informací a dokumentů.

Čestné prohlášení se nepoužije v případech, kdy je z doložených dokumentů zřejmé, že byly předloženy statutárním zástupcem příjemce (či osobou jím pověřenou k předkládání MZ) a jsou opatřeny jeho podpisem.

V těchto případech není nutné znovu tisknout a dokládat originál celé monitorovací zprávy.

ikona souboručestné prohlášení k opravě příloh MZ-jedna osoba.doc

 
23.1.2014 14:16:34 - aktualizováno 23.10.2014 9:09:14 | petra.horakova
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load