1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

„Souhrn přímé / nepřímé náklady – inteligentní rozpočet“ pokyny pro zpracování příloh k el. MZ - platné od 1.9. 2012

Pokud tak stanovil poskytovatel dotace, využijete k vyplnění finančních zpráv pomocný nástroj, označovaný jako „Souhrn přímé/ nepřímé náklady – inteligentní rozpočet“. Ten Vám usnadní výpočty, umožní uchovávat informace mezi jednotlivými monitorovacími obdobími a zjednoduší komunikaci s finančním manažerem poskytovatele dotace. Poskytovatel dotace bude kontaktovat své příjemce ohledně využívání této formy přílohy.

Níže uvádíme náhledový vzor nástroje, Pracovní postupy pro příjemce, FAQ a videomanuály k vyplňování jednotlivých kapitol přílohy k MZ.

* Náhled nástroje "ikona souboruSouhrn přímé / nepřímé náklady - inteligentní rozpočet", funkční verzi obdržíte od poskytovatele dotace

- Pro výzvu č. 44 ikona souboruPartnerův soubor souhrn prime, neprime náklady inteligentni rozpočet


- Pro výzvu č. 44 
ikona souboruUživatelský návod

ikona souboruUživatelský manuál pro příjemce

* ikona souboruZměnový list k uživatelskému manuálu IR V70.pdf

* ikona souboruČasto kladené dotazy (FAQ).pdf

* ikona souboruikona souboruPrezentace ze školení Představení IR

Videomanuál

26.10.2012 14:05:40 - aktualizováno 24.9.2013 8:32:02 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load