1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Monitorovací zpráva o udržitelnosti projektu

Pokud je příjemce vázán udržitelností projektových aktivit po ukončení realizace projektu, je povinen po stanovenou dobu předávat monitorovací zprávy o udržitelnosti ve formátu dle pokynu poskytovatele. Termíny pro předložení Monitorovacích zpráv o udržitelnosti jsou uvedeny v Příručce pro příjemce finanční podpory z OP VK a v právním aktu (dle typu projektu Smlouva, Rozhodnutí nebo Opatření), na jehož základě je dotace poskytována.

Příjemci, kteří Monitorovací zprávu o udržitelnosti předkládají 1.6.2013 či později, jsou povinni ji předložit výlučně v elektronické podobě.

Tištěný originál monitorovací zprávy o udržitelnosti (se všemi přílohami) podepsaný statutárním zástupcem nebo oprávněnou osobou je nutno zaslat poštou/písemně/osobně doručit v zalepené obálce opatřené adresou poskytovatele, registračním číslem projektu, názvem projektu. Za datum předložení monitorovací zprávy je považováno datum fyzického doručení monitorovací zprávy poskytovateli podpory.

ikona souboruPostupy Elektronicka monitorovaci zprava o udrzitelnosti - 8. 9. 2014

V případě, že příjemce nezná heslo pro přihlášení do aplikace Benefit7, popř. má nějaký problém s vyplněním elektronického formuláře této monitorovací zprávy, může se obrátit na.  help_opvk@msmt.cz. Vždy uveďte číslo projektu a podrobný popis problému.

 

23.1.2014 13:56:45 - aktualizováno 8.9.2014 14:43:35 | petra.horakova
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load