1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Newsletter OP VK

MŠMT (OP VK) připravilo pro příjemce individuálních projektů ostatních tematicky zaměřený newsletter. Jednotlivá vydání newslettru se budou věnovat nejčastěji diskutovaným tématům vznikajícím během realizace projektů. Newslettery jsou výkladem a upřesněním pravidel vyplývajících z Příručky pro příjemce finanční podpory z OP VK, případně legislativy ČR a jsou analogicky aplikovatelné též na grantové projekty.

 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load