1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Pravidla pro publicitu

Manuály vizuální identity

Manuály vizuální identity OP VK, ESF a MŠMT.

22.10.2013 19:57:57 | petra.horakova | Celý článek
 

Povinná publicita OP VK

Hlavní zásady provádění aktivit publicity.  

22.10.2013 19:59:32 | petra.horakova | Celý článek
 

Logolink OP VK

Základní logolink OP VK (Příručka pro příjemce 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). 

22.10.2013 20:01:20 | petra.horakova | Celý článek
 

Loga OP VK, ESF a MŠMT

Základní loga v různých formátech.

22.10.2013 20:02:26 | petra.horakova | Celý článek
 

Logolink OP VK a OP VaVpI

Šablony určené pro případ potřeby využití obou operačních programů v dokumentech. 

22.10.2013 20:11:26 | petra.horakova | Celý článek
 
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load