1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Logolink OP VK

Základní logolink OP VK (Příručka pro příjemce 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). 

Příručka pro příjemce verze 3, 4, 5, 6, 7:

Základní logolink:Základní_logolink_OP_VK.zip

ikona souboruZakladni logolink OPVK CB a negativ

Logolink s místem pro logo příjemce: ikona souboruLogolink s místem pro logo příjemce

Zkrácený logolink (loga ESF, EU, OP VK):Zkrácený logolink - horizontální.zip
Zkracený logolink - vertikální.zip

Logolink inverzní: Inverzní logolinky.zip

Příručka pro příjemce verze 1, 2:

Základní logolink: Základní logolink.zip
Základní logolink - eng.zip

Zkrácený logolink (vlajka EU, loga ESF, OP VK): Zkrácený logolink .zip
Zkrácený logolink - eng.zip 

22.10.2013 20:01:20 | petra.horakova
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load