1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Materiály ke stažení ze Seminář pro příjemce finanční podpory z OP VK, výzvy 16 a 20, OP 2.4 a 2.3, který se konal dne 27.4.2011 v budově Corso IIa, Křižíkova 34/148, Praha 8, velký konferenční sál 4. patro.

Materiály ke stažení ze Seminář pro příjemce finanční podpory z OP VK, výzvy 16 a 20, OP 2.4 a 2.3, který se konal dne 27.4.2011 v budově Corso IIa, Křižíkova 34/148, Praha 8, velký konferenční sál 4. patro.

27.4.2011 11:04:45 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load