1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Materiály ke stažení ze semináře pro příjemce finanční podpory z OP VK, prioritní osa 1, oblast podpory 1.1 ze dne 6.1.2011

Materiály ke stažení ze semináře pro příjemce PO1, oblast podpory 1.1 ze dne 6.1.2011, který se konal v budově CORSO IIa, Křižíkova 34/148, Praha 8, zasedací místnost odboru CERA, 3.patro

4.2.2011 11:02:06 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load