1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Seminář výměny zkušeností s realizací projektů v OP VK - Obce s rozšířenou působností v roli realizátora projektů

Dne 17. 3 5015 proběhl Seminář výměny zkušeností s realizací projektů v OP VK. Tématem všech prezentovaných projektů byla podpora žáků základních škol ohrožených školním neúspěchem, síťování škol a dalších sociálních partnerů ovlivňující vzdělávání žáků a pilotní ověření tvorby lokální strategie rozvoje základního vzdělávání na území obcí s rozšířenou působností. Seminář se konal v prostorách MŠMT Corso IIa, Křižíkova 34/148, Praha 8.

29.4.2015 10:07:45 | Bc. Veronika Šefl, DiS.
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load