1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Prohlášení o přístupnosti

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy se zavazuje k zpřístupnění své internetové stránky v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetovou stránku https://www.op-vk.cz/

.

Tato internetová stránka je částečně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu prvků nesouladu uvedených níže.

Obsah internetové stránky není přístupný z důvodu nepřiměřené zátěže. Při posouzení uplatňování požadavků na přístupnost v případě internetových stránek Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost byly zohledněny všechny relevantní okolnosti, zejména pak samotná povaha zveřejňovaných informací, aktuálnost a potenciál využití obsahu internetové stránky (poslední aktualita, vyjma zveřejněné informace v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu v ČR na jaře 2020, byla zveřejněna již v r. 2017), výše očekávaného přínosu pro osoby se zdravotním postižením ve vztahu k výši odhadovaných finančních nákladů na úpravu internetové stránky (téměř 30 tis. Kč), dlouhodobě klesající počet návštěvníků internetové stránky (během 3 let na 1/3 – v roce 2020 již pouze cca 1 300 návštěvníků za měsíc).

Z důvodu nepřiměřené zátěže nejsou splněny tyto požadavky na přístupnost v souladu se standardem WCAG 2.1.:

  • Princip č. 1 – Vnímatelnost:
    • alternativní text obrázků je ve velké míře stejný, jako viditelný název obrázků a nijak nepomáhá k identifikaci jejich obsahu – je tak zásadním způsobem porušeno pravidlo 1.1 Textové alternativy;
    • internetové stránky nenabízejí možnost zapnutí titulků u předtočeného audio obsahu, jedná se tedy o porušení pravidla 1.2 Multimediální prvky závisející na čase;
    • název stránky je prezentován ve formě obrázku, který se nedá považovat za součást loga nebo názvu, a zároveň jsou texty zarovnány do bloku, čímž je porušeno pravidlo 1.4 Rozlišitelné.
  • Princip č. 2 – Ovladatelnost:
    • některé formuláře pro vyhledávání neobsahují textový popisek (label), je tak porušeno pravidlo 2.4 Snadná navigace.
Pro vypracování tohoto prohlášení bylo použito vlastní posouzení.
Toto prohlášení bylo vypracováno dne 26. 8. 2020.

Kontaktní údaje:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Odbor technické pomoci OP VVV
Karmelitská 529/5
118 12 Praha 1
tel.: +420 234 811 111

Kontaktní údaje pro prosazování práva:
Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
8.10.2020 14:35:50 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load