1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Analytická zpráva z šetření PISA 2012

Zveřejnění analytické zprávy z šetření PISA 2012, která byla vytvořena v rámci individuálního projektu národního "Kompetence I".

Testování finanční gramotnosti bylo v roce 2012 volitelnou součástí mezinárodního šetření PISA (Programme for International Student Assessment). Tento vzdělávací projekt Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj zjišťuje v pravidelných tříletých cyklech úroveň matematické, čtenářské a přírodovědné gramotnosti patnáctiletých žáků v zapojených zemích z celého světa. Šetření PISA 2012 bylo primárně zaměřeno na oblast matematické gramotnosti, kromě testování v oblastech čtenářské a přírodovědné gramotnosti se však uskutečnila také volitelná testování schopností žáků řešit problémy mezipředmětového charakteru a již zmíněné finanční gramotnosti. 

Celá zpráva je zveřejněna na stránkách České školní inspekce:

http://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Ceska-skolni-inspekce-zverejnuje-zpravu-z-setreni2.3.2015 12:34:07 | petr.janousek
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00
Přehled kontaktů na pracovníky Řídicího orgánu OP VK (MŠMT):

ikona souboruKontakty OP VK

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load