1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Být či nebýt... připraven na mimořádné události a krizové situace?

Asi nenajdeme nikoho, kdo by si kladně neodpověděl na otázku uvedenou v titulku článku. Obzvláště v dnešní turbulentní době, která nám přináší téměř denně obdobné situace, vyvstává připravenost zdravotnických zařízení na tyto události jako vysoce aktuální. 


Jako výrazný počin se tak v tomto smyslu ukazuje od letošního roku realizovaný vzdělávací program  Připravenost zdravotnických zařízení na mimořádné události a krizové situace“, který probíhá v Jihomoravském kraji. Program vznikl za podpory operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a byl připravován za účasti odborníků ze Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, lékařů urgentní medicíny ve Fakultní nemocnici v Brně i pracovníků komerčních organizací zabývajících se problematikou krizového řízení ve zdravotnictví. Program je otevřený pro všechna zdravotnická zařízení v České republice  a je určen pěti různým skupinám pracovníků – managementu, vedoucím lékařům klinik, všem ostatním lékařům, zdravotním sestrám a vedoucím všech nezdravotnických úseků nemocnic.  Obsah celého programu je tak uzpůsoben diferencovaně pro každou tuto cílovou skupinu zvlášť a vychází z potřeb jejich konkrétních pracovišť.

Účastníci se seznámí v průběhu kurzu s metodikou tvorby a zpracování všech zásadních dokumentů jako jsou Plány krizové připravenosti, Traumatologické plány, Evakuační plány, Pandemický plán, Krizové operačními postupy.  Kromě metodiky zpracování budou mít k dispozici i konkrétní vzorové dokumenty, které byly již zpracovány ve vybraných nemocnicích Jihomoravského kraje. Mimo jiné se seznámí také s platnou legislativou, která určuje povinnosti zdravotnických zařízení v oblasti krizového řízení a absolvují i praktickou přípravu na řešení krizových situací. V rámci programu bude proveden i audit zpracované dokumentace, kterou na svých pracovištích mají. Samostatná část jednotlivých kurzů je věnována také využití informačních technologií při zvládání krizových situací.

Celý obsah vzdělávacího programu byl ověřen v praxi. V loňském roce ho absolvovalo v pilotním běhu 70 pracovníků jihomoravských nemocnic a na základě jejich připomínek byl upraven do podoby, kterou budou moci využít ostatní zdravotnická zařízení kraje i celé ČR.

I rozsah vzdělávacího programu je uzpůsoben podmínkám značného vytížení jednotlivých pracovníků.  Část kurzu absolvují účastníci formou  individuálního studia prostřednictvím  e-learningové aplikace.  V ní také absolvují i závěrečné testy.  Celý rozsah vzdělávacího programu je 34 hodin jak v části přednáškové, tak v části samostudia.  Jak obsah vzdělávacího programu, tak jeho rozsah bude možné přizpůsobit konkrétním podmínkám jednotlivých zdravotnických zařízení.

Celá dvouletá příprava vzdělávacího programu byla v prosinci minulého roku završena závěrečnou konferencí. Sborník všech prezentací s podrobnými informacemi o celém vzdělávacím programu, detailní struktura všech modulů programu i anotace k jednotlivým vystoupením odborných lektorů jsou k dispozici na webových stránkách projektu na: http://opvk.konzulta.cz.
12.3.2015 12:45:34 | petr.janousek
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00
Přehled kontaktů na pracovníky Řídicího orgánu OP VK (MŠMT):

ikona souboruKontakty OP VK

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load