1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Důležité upozornění pro příjemce z Výzvy 56

AKTUALIZACE: S ohledem na aktuální bezpečnostní situaci v Evropě vydal Řídicí orgán OP VK výjimku pro projekty z výzvy č. 56, která umožňuje snížení počtu žáků podpořených v rámci šablony č. 4 tak, aby v projektech, kde došlo alespoň k částečnému naplnění původně stanoveného počtu, mohla být tato šablona považována za úspěšně realizovanou. Dalším opatřením v této souvislosti je i výjimka umožňující změnu cílové země zahraničních pobytů žáků a zahraničních jazykových kurzů pro učitele (šablona č. 2 a 4).  

V důsledku nepříznivé bezpečnostní situace v Evropě po teroristických útocích v Paříži dne 13. listopadu 2015 a s tím souvisejícím odporem části zákonných zástupců žáků k jejich účasti na zahraničních jazykově-vzdělávacích kurzech, přistoupil Řídicí orgán Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost k opatření (viz přiložená výjimka), kterým dochází k úpravě minimálního počtu žáků podpořených v rámci šablony č. 4 "Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky" tak, aby mohly být považovány za úspěšně realizované i projekty, kde v důsledku obav o zajištění bezpečnosti došlo ke snížení počtu vysílaných žáků.

ikona souboruVýjimka z Příručky_výzva 56-minimální počet žáků

Dalším opatřením Řídicího orgánu OP VK ke zmírnění negativních dopadů na projekty z výzvy č. 56 je úprava cílové destinace šablony č. 2 "Zahraniční jazykový kurz pro učitele" a č. 4 tak, aby mohly být považovány za úspěšně realizované i projekty, kde v důsledku obav o zajištění bezpečnosti proběhnou zahraniční jazykové kurzy i v jiných zemích EU nebo ESVO, než ve kterých je výukový jazyk úředním jazykem nebo jedním z úředních jazyků.

ikona souboruVýjimka z Příručky_výzva 56-kurzy v EU či ESVO

Bližší informace k výzvě vč. důležitých příloh a přehledu kontaktních pracovníků Řídicího orgánu OP VK jsou dostupné pod tímto odkazem: Vyhlášení výzvy k předkládání individuálních projektů ostatních – Oblast podpory 1.1
18.11.2015 12:30:36 - aktualizováno 26.11.2015 13:40:34 | jiri.mikes
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load