1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Jak se zorientovat v systému čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU v oblasti vzdělávání

Možná máte představu o tom, co všechno byste pro svou školu nebo jinou vzdělávací instituci, a tím i pro vzdělávání v České republice, ve svém regionu, městě či obci rádi podnikli, jaké nové vzdělávací programy byste zrealizovali, koho zapojili, co zrekonstruovali nebo vybavili. A říkáte si, co takhle využít prostředků Evropské unie? Jenže kde najít ty správné cestičky k těm správným operačním programům, které jsou na tuto podporu určeny a které vám tu kterou představu mohou pomoci naplnit?

Pro oblast vzdělávání je možné v letech 2007-2013 čerpat z prostředků Evropského sociálního fondu (dále ESF) a z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (dále ERDF). Zatímco ESF je zaměřen na podporu zaměstnanosti, rozvoj celoživotního učení, posílení sociálního začleňování znevýhodněných osob a boj proti diskriminaci apod., ERDF se orientuje na podporu investičního charakteru - stavby, rekonstrukce, vybavení apod.   

V oblasti vzdělávání to znamená, že je nutné dobře si promyslet záměr projektu a vybrat si program podle typu podpory. Pokud tedy půjde o tvorbu a realizace vzdělávacích programů na ZŠ, SŠ, VOŠ, VŠ a VaV institucích, pak bude podpora poskytována v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost řízeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Text dokumentu naleznete kliknutím na název Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Infrastrukturní podpora např. ZŠ a SŠ, tedy výstavba budov, rekonstrukce škol, vybavování školních laboratoří atd. bude realizována v rámci tzv. regionálních operačních programů (dále ROP), kterých je 7 – v každém územním celku NUTS 2 jeden. Každý předkladatel bude tvořit projekty podle toho, v jakém kraji plánuje realizaci projektu, resp. v jakém NUTS 2. Níže uvádíme jednotlivé ROP s názvy NUTS 2 včetně výčtu krajů, které pod dané celky spadají. Kliknutím na vybraný celek se dostanete na ROP daného NUTS (text dokumentu, kontaktní údaje atd.):

ROP NUTS II Jihovýchod  -  Jihomoravský kraj, Kraj Vysočina

ROP NUTS II Jihozápad -  Jihočeský kraj, Plzeňský kraj

ROP NUTS II Moravskoslezsko -  Moravskoslezský kraj

ROP NUTS II Severovýchod – Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj

ROP NUTS II Severozápad -  Karlovarský kraj, Ústecký kraj

ROP NUTS II Střední Čechy -  Středočeský kraj

ROP NUTS II Střední Morava – Olomoucký kraj, Zlínský kraj

V případě, že se bude jednat o infrastrukturní projekty zaměřené na podporu výzkumu a vývoje, pak lze čerpat prostředky v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace řízeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Text dokumentu naleznete kliknutím na název Operační program Výzkum a vývoj pro inovace.

Je také možné, že zamýšlíte realizovat projekt na vzdělávání svých zaměstnanců, pak je třeba říci, že tato podpora je řešena prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a Zaměstnanost, který řídí Ministerstvo práce a sociálních věcí. Text dokumentu naleznete kliknutím na název Operační program Lidské zdroje a Zaměstnanost.

5.4.2007 9:04:55 - aktualizováno 20.4.2010 4:04:02 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load