1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Lean for Healthcare

V září 2013 zahájila poradenská a školicí společnost MBK Consulting, s.r.o. realizaci projektu s názvem Lean for Healthcare (Štíhlé zdravotnictví aneb jak zlepšit administrativní a klinickou péči o pacienty), reg. č. CZ.1.07/3.2.04/05.0041, který byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.  

Stanoveným cílem projektu bylo rozšířit a podpořit nabídku vzdělávání v oblasti Lean managementu ve zdravotnictví. V praxi se jednalo o vytvoření vzdělávacího programu, složeného z 6-ti modulů realizovaných v období březen – říjen 2014, v rámci kterého byly představeny základní principy štíhlosti a nastíněny konkrétní možnosti jejich reálného uplatnění v oblasti zdravotnictví. Pilotního ověření vytvořeného vzdělávacího programu se účastnilo, a na projektu spolupracovalo, celkem pět vybraných zdravotnických zařízení z Jihomoravského kraje (Hospic sv. Alžběty o.p.s., Sdružení zdravotnických zařízení II, Brno p.o., Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, p. o., Nemocnice TGM Hodonín, p. o., Centrum Kardiovaskulární a Transplantační Chirurgie Brno). Projekt bude ukončen k 31/3/2015, a to finalizovaným vzdělávacím programem, který bude zahrnut do vzdělávací nabídky MBK Consulting, s.r.o. a nabídnut tak široké veřejnosti. Kompletní informace budou k dispozici na www.mbk.cz.

13.3.2015 8:44:38 | sarka.glatzelova
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00
Přehled kontaktů na pracovníky Řídicího orgánu OP VK (MŠMT):

ikona souboruKontakty OP VK

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load