1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Letní školy pro studenty doktorského studia

Všem zájemcům z řad studentů doktorských programů mimopražských univerzit, kteří mají zájem naučit se vybraným praktickým dovednostem potřebným pro efektivní přípravu a realizaci projektů financovaných z veřejných zdrojů jsou určeny letní školy realizované v rámci aktivit projektu PROFIN v srpnu 2011.

Letní školy pro studenty doktorského studia

Liberec, 11. – 12. srpna 2011

Ostrava, 23. – 26. srpna 2011

Dvoudenní seminář Finance v projektech prakticky, který proběhne ve dnech 11. - 12. srpna v Liberci, nabídne možnost vyzkoušet si prakticky finanční plánovaní a řízení financí v projektu.

Cílem čtyřdenního praktického workshopu Komunikace v projektech VaV – praktikum, který bude realizován ve dnech 23. – 26. 8. 2011 v Ostravě, je naučit se efektivně komunikovat se všemi subjekty a osobami, které jsou v různé fázi zapojeny do přípravy a realizace projektu. Účastníci kurzu si vyzkouší, jak komunikovat s poskytovatelem dotace, jak pracovat s komunikací uvnitř i vně projektového týmu nebo třeba, jak zpracovat kvalitní report.

Více informací o obou kurzech, včetně možnosti zaregistrovat se na vybranou letní školu, naleznete na stránkách www.sympoziumsychrov.cz.

ikona souborupozvanka_Komunikacei_v_projektech_VaV_23-26_8-Ostrava.pdf
ikona souborupozvanka_Finance_v_projektech_prakticky_11-12_8-Liberec.pdf

27.7.2011 4:07:46 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load