1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

PŘÍPRAVA MENTORŮ V METODÁCH PODPORY SOCIÁLNÍHO A EMOČNÍHO VÝVOJE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

Ve školním roce 2014/15 realizuje SCHOLA EMPIRICA, z. s. vzdělávací program pro učitele mateřských škol „Příprava mentorů v metodách podpory sociálního a emočního vývoje dětí předškolního věku“, reg. č. CZ.1.07/1.3.00/48.0129, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 

Cíli programu je prohloubit dovednosti učitelek mateřských škol v zavádění aktivit podporujících sociální a emoční vývoj dětí v těchto stěžejních prvních letech života. Program sestává z dvou hlavních tematických částí. První je metodika práce s dětmi v předškolním věku v oblastech řešení konfliktů, snižování agresivního chování, navazování kontaktů, poznávání pocitů a emocí a dalších aspektů jejich socio-emočního vývoje. Schola Empirica, z.s. má v této oblasti akreditován program dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků „Podpora sociálních a emočních kompetencí dětí předškolního věku“ (č. MSMT-41721/2013-1-875). Podstatnou složkou programu je samotná realizace a zažití principů socio-emočního rozvoje dětí, zkoušení jednotlivých aktivit, sebereflexe a evaluace pedagogické práce. V druhé části je program obohacen o metodiku mentoringu pro pedagogy, zejména jak provést a podporovat své kolegy, ale i rodiče dětí v rozvoji sociálních a emočních kompetencí dětí.
V týdnu 16.-20. února proběhl týdenní seminář v Praze v Gröbeho vile na Vinohradech pro všech přihlášených 64 účastníků – pedagogů mateřských škol. Semináře vedla mj. prof. Judy Hutchingsová z Centra pro ranou péči na Bangor University, která má více než 40-letou praxi s dětmi ze socio-kulturně zvýhodněného prostředí a propracovanou a léty ověřenou metodiku pedagogické práce a intervence. Dále byli v lektorském týmu zapojeni čeští odborníci na předškolní pedagogiku a metodiku mentoringu Mgr. Zora Syslová, Ph.D. a Mgr. Lucie Chaloupková z Masarykovy univerzity a Mgr. Saša Dobrovolná, Mgr. Taťána Bagári a Mgr. Václav Šneberger z Asociace lektorů a konzultantů.

SCHOLA EMPIRICA z.s. je nezisková organizace působící již od roku 2003. Dlouhodobě se věnuje problematice výchovné práce s dětmi předškolního věku a vzdělávání pedagogů. Jejím cílem je přivést léty praxe ověřené postupy ze zahraničí, které akcentují sociální a emoční vývoj dětí jako základ pro jejich budoucí rozvoj v odpovědného člověka (prevence agresivity a konfliktního jednání, pozitivní vztah k učení, odpovědnost a samostatnost), a tak prostřednictvím vzdělávání přispívat ke zkvalitňování veřejné politiky, zlepšování společenského klimatu a občanského soužití. Díky letité spolupráci s univerzitními a vědeckými odborníky v oblasti pedagogiky, psychologie a sociálních věd rozvíjí SCHOLA EMPIRICA z.s. vzdělávací programy, pořádá pravidelné tematické letní školy pro univerzitní studenty z celého světa, umožňuje pedagogům a sociálním pracovníkům stáže v zahraničních pracovištích a podílí se na empirických výzkumech aktuálních společenských témat.

6.3.2015 13:36:54 | petr.janousek
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00
Přehled kontaktů na pracovníky Řídicího orgánu OP VK (MŠMT):

ikona souboruKontakty OP VK

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load