1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Prodloužení uzávěrky Soutěže o nejlépe hodnocený produkt OP VK

S ohledem na skutečnost, že v průběhu soutěže došlo k několikadennímu výpadku aplikačního serveru způsobeného technickými problémy, se Řídicí orgán OP VK rozhodl vyhovět podnětům od některých soutěžících a ve snaze umožnit rovné podmínky prodlouží původní termín uzávěrky soutěže stanovený na 30. 11. 2015 o jeden týden. Následně budou vyhlášeny výsledky. 

Dne 17. září 2015 vyhlásil Řídicí orgán OP VK Soutěž o nejlépe hodnocený produkt OP VK (viz proklik). V případě, že nejste spokojeni s aktuálními výsledky a pořadím a máte jiný tip na vítěze, neváhejte se zapojit. Termín uzávěrky soutěže se prodlužuje o jeden týden, tedy do 7. prosince 2015. Ať zvítězí ti nejlepší.

30.11.2015 9:38:00 | jiri.mikes
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load