1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Ukončení výzev k předkládání individuálních projektů národních

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Řídicí orgán OP VK, oznamuje ukončení výzev k předkládání individuálních projektů národních.

Z důvodu sloučení oblastí podpory v rámci Prioritní osy 4 Systémový rámec celoživotního učení do jedné došlo k ukončení průběžných výzev pro oblasti podpory 4.1 Systémový rámec počátečního vzdělávání, 4.2 Systémový rámec terciárního vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji a 4.3 Systémový rámec dalšího vzdělávání. Současně byly zahájeny přípravy výzvy pro sloučenou oblast podpory. Adresátem výzev k předkládání individuálních projektů národních je pouze MŠMT.

9.3.2010 11:03:33 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load