1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Výsledky Soutěže o nejlépe hodnocený produkt OP VK

Dne 17. září 2015 vyhlásil Řídicí orgán Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Soutěž o nejlépe hodnocený produkt OP VK ve snaze poukázat na postupně naplňovanou veřejnou Databázi výstupů a množství kvalitních vzdělávacích materiálů, které vznikly v projektech podpořených z tohoto operačního programu. Uzávěrka soutěže byla na základě objektivních důvodů prodloužena do 7. prosince 2015, v tuto chvíli již tedy známe absolutní vítěze.

Vybírat šlo z více než 56 tis. inovativních výstupů, které Databáze výstupů projektů OP VK aktuálně nabízí, a pomocí bodovacího mechanismu (udělování počtu hvězdiček) ovlivnit nejen celkové pořadí, ale také do budoucna usnadnit vyhledávání všem uživatelům. Velký dík proto patří těm, kteří se do soutěže zapojili a udělovali body podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

Pokud jde o výsledky, původní pravidla soutěže stanovila (blíže zde), že pořadí se bude odvíjet jednak od průměrného bodového hodnocení (známky) a současně od počtu hodnocení jednotlivými uživateli. Minimální strop pro zařazení produktu do soutěže byl definován na alespoň 20 hodnocení uživatelů.

Při následném pečlivém uvážení průběhu soutěže a všech skutečností se výsledková komise usnesla doplnit tato pravidla (v souladu s vyhrazeným právem organizátora) a stanovila, že v případě umístění vícero produktů jednoho stejného projektu od jednoho realizátora, bude v soutěži ponechán pouze nejlépe hodnocený z nich.

Na základě těchto kritérií je pořadí vítězů následující:

1. místo:

Realizátor Kvalifikační a personální agentura o. p. s.

Projekt "První pomoc - šance pro život 2" - výuka První pomoci pro učitele a provozní zaměstnance základních a středních škol v Moravskoslezském kraji (reg. č.CZ.1.07/1.3.44/02.0009)

Brožura „První pomoc – šance pro život 2" (viz https://databaze.op-vk.cz/Product/Detail/46546)


2. místo:

Realizátor "Občanské sdružení ve škole i mimo ni"

Projekt První pomoc prožitkem - PAMATUJ - POSKYTNI – PŘEDÁVEJ (reg. č. CZ.1.07/1.3.40/02.0022)

Dokument Návrh koncepce vzdělávání pracovníků škol v problematice první pomoci (viz https://databaze.op-vk.cz/Product/Detail/43301)


3. místo:

Realizátor "Občanské sdružení ve škole i mimo ni"

Projekt Záchrana života na vlastní kůži aneb První pomoc prožitkem (reg. č. CZ.1.07/1.3.06/03.0005)

Příručka první pomoci (viz https://databaze.op-vk.cz/Product/Detail/30988)


4. místo:

Realizátor Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola ELPIS, Brno, Koperníkova 2/4

Projekt Autisté nikoli v autu (reg. č. CZ.1.07/1.2.09/01.0006)

Metodiky - jak pracovat s autistickými žáky, jak využívat ICT, domácí práce (viz https://databaze.op-vk.cz/Product/Detail/25415)


Gratulujeme vítězům, kteří od nás obdrží drobné ceny dle svého umístění. Je vidět, že téma poskytování první pomoci, vyšetření zraněného a péče o nemocné s řadou užitečných typů, jak se chovat v krizových situacích, kdy jde o život, získalo pozitivní ohlas.

Současně, s ohledem na skutečnost, že na 2. a 3. místě se umístily produkty od jednoho subjektu "Občanské sdružení ve škole i mimo ni", se výsledková komise rozhodla zahrnout do hodnocení a ocenit upomínkovými předměty i produkt, který dosáhl nejlepšího umístění při nejvyšším počtu udělených hlasů pod stanovenou hranici 20 uživatelských hodnocení.

A proto jako 5. v pořadí představujeme produkt se známkou 4,13 z 5 při 16 obdržených hodnocení:

Realizátor Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411

Projekt Environmentální výchova v zemědělských a zahradnických školách (reg. č. CZ.1.07/1.1.00/08.0042)

Učebnice - Okrasné dřeviny (viz https://databaze.op-vk.cz/Product/Detail/113)

10.12.2015 17:26:08 | jiri.mikes
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load