1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Zkušenosti vyučujících s využitím metody CLIL

Praha, 28. 7. 2015 - Společně se školním rokem 2014/2015 skončily i aktivity projektu Škola bez hranic. Jaké byly zkušenosti učitelů s výukou metodou CLIL? Vyučovat metodou CLIL  za pomoci speciálně vytvořených učebnic Labyrinth byla pro zapojené pedagogy obrovská zkušenost i výzva.

Do pilotní výuky s učebnicemi Labyrinth se pustilo více než 80 učitelů. Metoda CLIL není jednoduchá, proto je potřeba ocenit odvahu a chuť učitelů se do pilotního projektu zapojit.

Učitelům ,,jazykářům‘‘ výuku metodou CLIL usnadnila dobrá znalost cizího jazyka. Mohli se tedy lépe soustředit na odborný předmět.

Paní učitelka Doležalová ze ZŠ Smetanova Vimperk k projektu dodala: ,, Škola bez hranic bylo opravdu výstižné pojmenování projektu, který byl v letošním školním roce realizován na naší škole. Hranice byly „zbořeny“ v několika rovinách. První – pro mě nejzásadnější – bylo odstranění jazykové bariéry. Naši žáci ve škole dostávají velice dobrý základ anglického jazyka, ale bohužel stále cítíme potřebu rozvíjet jejich komunikativní schopnosti.

Další hranicí, kterou se nám daří odstraňovat, je vyučování jednotlivých předmětů pouze v českém jazyce. Díky metodě CLIL nám cizí jazyky – anglický a německý – vstupovaly na druhém stupni do hodin matematiky, dějepisu a občanské nauky. ‘‘ Celý článek si můžete přečíst na: http://zsvimperk.cz/skola-bez-hranic/.

Obtížnější podmínky výuky  metodou CLIL měli učitelé ,,nejazykáři‘‘. Ti se museli soustředit nejen na využívání metody, ale i na výuku svého odborného předmětu v cizím jazyce. Právě jim byly určeny jazykové kurzy angličtiny nebo němčiny, na kterých se zdokonalovali v cizím jazyce a zároveň se učili, jak aplikovat metodu CLIL právě na jejich předmět.

Projekt Škola bez hranic je financován z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím OPVK (Prioritní osa 1 – Počáteční vzdělávání, Oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání).

Veškeré informace k projektu naleznete na www.openschool.cz.

Tiskový kontakt: Mgr. Marta Novotná, mailing@openschool.cz


10.8.2015 9:52:24 | petr.janousek
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load